Įmonių finansų pertvarkymas ir valdymas

Krizių (ne tik pasaulinių krizių, bet ir įmonių vidaus valdymo) atvejais, finansų pertvarkmas yra neišvengiama būtinybė. Pasinaudodami savo ilgamete patirtimi, mes žinome, kokius reikia atikti veiksmus, kad pasiektumėte ilgalaikį finansinį stabilumą. Kapitalo perskirstymas ar refinansavimas — tai pagrindiniai žingsniai, su kuriais įmonės susiduria krizių akivaizdoje. Ši problema dažniausiai yra labai glaudžiai susijusi su balanso straipsnių optimizavimu, ypač su apyvartiniu kapitalu, kuris ir yra pagrindinis šaltinis, leidžiantis pagerinti įmonės likvidumą.

Apyvartinio kapitalo valdymo programa susideda iš įmonės padalinių veiklos sistemingos peržiūros ar, jei tai būtina, padalinių atsisakymo, pardavimų monitoringo bei pasirinktos pagalbos sudarant sandorius.

Įmonės kaštų optimizavimas — tai ne tik krizės padarinys. Nuolatinis kaštų monitoringas ir sprendimų siūlymas — mūsų konsultantų uždavinys.

Aktyvus įsipareigojimų valdymas ir priežiūra, sėkmingas finansinių rodiklių valdymas — tai milžiniška sėkmė, kurianti pridetinę vertę mūsų klientams.

Atstovavimas — tesiogiai atstovausime jūsų įmonę bankuose ar su investuotojais, derėsimės dėl jums palankiausių sąlygų ir apginsime jūsų interesus.

Mūsų konsultantai paruoš verslo planus, biudžetus, piniginius srautus, įvertins pramonės šaką, pritaikys finansinius produktus.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Pagalba investuotojams

Kad priimtumėte teisingą investavimo sprendimą, jums yra reikalingas partneris, kuris teisingai pažiūrėtų į jūsų pasirinktą objektą ir suteiktų jums reikalingą visapusišką pagalbą bei patarimus. Jums parduodant ar perkant kompanijas, mūsų konsultantai siūlo kvalifikuotas konsultacijas visuose investicijų cikluose.

Mūsų tikslas dirbant su investuotojais — maksimizuoti isigytos kompanijos vertę.

Kompanijų ivertinimas–auditas — mes siūlome tiek finansinį, tiek komercinį ar teisinį įvertinimą. Atstovaujame pirkeją arba pardavėją derybose.

Įsigytos imonės vertės kilimas — padėsime pertvarkyti įmonės finansus, atliksime imones turto, gamybinių pajėgumų, efektyvumo ir vadovaujančio personalo monitoringą.

Įmonės veiklos monitoringas — turto pardavimas ar gamybos efetyvinimas, piniginių srautų suvaldymas gali būti vienas iš šaltinių krizei suvaldyti.

Esate investuotojas? Mes jums padėsime perkant arba parduodant verslą.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Finansų kontrolės ir rizikos valdymas

Buhalteriai turi garantuoti, kad įmonės biznio modelis yra teisingai atvaizduotas balanse ir pelno/nuostolio ataskaitoje, bei užtikrinti, kad rezultatai ataskaitose nesikeistų.

Tačiau netikslių ataskaitų rizika, netinkamas sprendimų vykdymas ar kitos įmonės veikloje galimos rizikos gali sukelti neigiamus padarinius priimant strateginius sprendimus įmonės valdyme.

Rizikos valdymas — padėsime įvertinti bei atlikti įmonėje šiuos procesus ir pateiks rizikų valdymo rekomendacijas:

 • Veiklos valdymas
 • Sprendimų vykdymas
 • Apyvartinio kapitalo valdymas
 • Balanso monitoringas
 • Mokestinė rizika
 • Investicijų rizika
 • Išvestinių finansinių produktų rizika
 • Įstatyminė rizika

Imonių restruktūrizavimas

Tam tikrais įmonių veiklos etapais nebelieka kitos išeities kaip vykdyti restruktūrizavimo procesą. Mūsų konsultantai pateiks top menedžmentui ir investuotojams/kreditoriams puikią įmonės restruktūrizavimo koncepciją, priimtiną abiems pusėms, bei finansų restruktūrizavimą. Galime aktyviai dalyvauti, įgyvendinant restruktūrizavimo planą, nes suprantame, kaip greitai jis turi pradėti veikti. Mes turime profesionalių žmonių, kurie restruktūrizavimo etape gali atlikti laikinų vadovų pareigas.

Restruktūrizavimo procesas — tam tikrais įmonių veiklos etapais nebelieka nieko kito kaip vykdyti restruktūrizavimo procesą. Pateiksime top menedzmentui ir investuotojams/kreditoriams:

 • Įmonės restruktūrizavimo koncepcija, priimtiną abiems pusėms
 • Finansų restruktūrizavimas
 • Aktyvus dalyvavimas įgyvendinant restruktūrizavimo planą

Laikinas vadovas restruktūrizavimo etape — mūsų konsultantas, eidamas laikino vadovo pareigas, užtikrins restruktūrizavimo proceso efektyvumą ir kokybę.


Strateginis planavimas ir strateginis auditas

Strateginis planavimas — tai sėkmės faktorius sėkmingam įmones vystymuisi. Strateginiai sprendimai — tai pagrindas ilgalaikiam vertės kūrimui. Top menedzmentui — tai pagrindinis uždavinys ir prioritetas. Mūsų konsultantai padės įvertinti ne tik įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, bet ir rinkos galimybes, konkurentų situaciją.

Strateginis planavimas — pateiksime veiksmų planą ir užtikrinsime jo etapų vykdymą: nuo vizijos, užduočių suformulavimo, iki finansų ir investicijų pagrindimo.

„Benchmarking“ — turime išvystę „benchmarking“ procesą strateginiam planavimui, kuris patenkins visus jūsų reikalavimus.

Mūsų nešališkas požiūris ir situacijos įvertinimas padės jums priimti strateginius sprendimus.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Apyvartinio kapitalo valdymas

Mūsų tikslas — jūsų apyvartinio kapitalo augimas. Įmonės augimui reikalingi pinigai. Įmonės paprasčiausiai gali rasti papildomų resursų optimizuojant apyvartinį kapitalą. Optimizavimas gali būti atliktas trimis lygiais: gautinos sumos, mokėtinos sumos ir atsargos. Netgi tam, kad galėtumėte vystyti papildomas veiklas, papildomų resursų galima gauti išsamiai optimizavus pagrindinio biznio įplaukų ciklo valdymą (pardavimai, produktai, logistika/distribucija, gautinų sumų valdymas) bei išmokų ciklo valdymą (įsigijimai, tiekimas, apmokėjimai).

Apyvartinio kapitalo optimizavimas — paruošime apyvartinio kapitalo optimizavimo planą ir konsultuosime kiekviename jo įgyvendinimo etape.

Veiklos išlaidų struktūrizavimas — įvertinsime jūsų kompanijos veiklos išlaidų struktūrą ir tendencijas bei teiksime programas joms valdyti.


Nekilnojamas turtas

Nekilnojamas turtas — viena efektyviausių įmonės turto sudedamųjų dalių, bet kartu pagal sanaudų struktūrą yra viena didžiausių po darbo užmokesčio. Tai rodo, kad nekilnojamas turtas reikalauja efektyvaus ir profesionalaus valdymo. Nekalbant apie butinybę įsigyti nuosavo turto, kuris nėra tiesiogiai susijęs su įmonės veikla, vien tinkamas esamo turto aptarnavimo, nuomos ir komunalinių sąnaudų valdymas gali gerokai sumažinti kaštus.

Turto likvidumo įvertinimai ir investicijų atsipirkimu prognozės — priklausomai nuo turto paskirties, įvertinsime jūsų galimybes ir patarsime investicijų klausimais, dalyvausime projektuose ieškant finansuotojų ar investuotojų.

Rinkos analizė — pateiksime jums analogisko turto ar nuomos kainų rinkos analizę, pasiulysime sprendimus dėl plėtros galimybių ir esamos veiklos efektyvumo.


Finansų valdymo programų įdiegimas

Atsižvelgdami į jūsų kompanijos poreikius, paruošime jums individualius finansų valdymo įrankius (piniginių srautų, efektyvumo, finansinių rodiklių skaičiavimo, padalinių efektyvumo valdymo, produktų pelningumo), ir apmokysime atsakingus darbuotojus jais naudotis.

Mes individualiai įvertinsime jūsų įmonės specifiką ir poreikius bei pateiksime geriausius finansinius sprendimus.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų