Įmonių vidinis ir išorinis auditas

 • Įvertiname, ar įmonės finansinė atskaitomybė (įmonės grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė) visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
 • Įvertiname, ar įmonės finansinė atskaitomybė (įmonių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė) yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, bei kitus teisės aktus.
 • Įvertiname, ar įmonės valdybos (vadovo) parengtoje veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus ji rengiama) pateikti duomenys atitinka finansinės atskaitomybės duomenis.

Auditas imonės ar akcininkų iniciatyva

Auditą bet kuriuo metu gali užsakyti imonės vadovas ar akcininkai. Mes įvertinsime ir pateiksime kvalifikuotą išvadą jus dominančiais klausimais.

Mes patarsime arba atliksime pilną įmonės auditą.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Mokesčių auditas

Mokesčių auditas yra įmonės iniciatyva organizuojamas tikrinimas, pastaruoju metu turintis ypatingą reikšmę dėl priimtų LR mokesčių įstatymų pakeitimų.

Mokesčių auditas — tai nepriklausomas visų arba atskirų mokesčių apskaičiavimo bei sumokėjimo patikrinimas. Atliekant tikrinimą, nustatoma esama ir galima mokestinė rizika ir klaidos, teikiamos rekomendacijas kaip pašalinti nustatytas problemas.


Mokesčių optimizavimas

Mes, įvertinę įmonės specifiką ir įmonės mokestinius ypatumus, pasiūlysime mokesčių optimizavimo schemas.


Inventorizacijos atlikimas

Kiekvienais metais, prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą, visos įmonės privalo atlikti inventorizaciją. Įmonės periodiškai turi patikrinti, ar faktiniai turto likučiai bei įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir buhalterinėje apskaitoje. Kokybiškai atlikta inventorizacija gali atskleisti įmonės vidaus kontrolės trūkumus ar apskaitos klaidas.

Mes siūlome inventorizacijos atlikimo paslaugas pagal kliento poreikius. Inventorizacija gali būti netikėta, dalinė, atrankinė, tam tikrų vertybių, tik pas nesąžiningumu įtariamus materialiai atsakingus asmenis ir kitais atvejais.

 • Prieš metinės finansinės atskaitomybės sudarymą
 • Reorganizuojant įmonę
 • Likviduojant įmonę
 • Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims
 • Išnuomavus turtą
 • Nusprendus perkainoti turtą
 • Nustačius plėšimo, grobimo (vagystės), piktnaudžiavimo faktus
 • Nustačius vertybių gedimą
 • Įvykus stichinei nelaimei arba gaisrui
 • Įmonės vadovo atskiru sprendimu

Įvertinsime įmonės veiklą, atsižvelgsime į mokestinės aplinkos ypatumus, atstovausime valstybinėse institucijose.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų